Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨʔɨ˧˥ zəːj˧˥˧˩˨ jə̰ːj˩˧˨˩˦ jəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨ̰˩˧ ɟəːj˩˩˧˩ ɟəːj˩˩nɨ̰˨˨ ɟə̰ːj˩˧

Danh từ sửa

nữ giới

  1. Phụ nữ nói chung.

Dịch sửa

Tham khảo sửa