Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɛm˧˧ ɣaːj˧˥ɛm˧˥ ɣa̰ːj˩˧ɛm˧˧ ɣaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɛm˧˥ ɣaːj˩˩ɛm˧˥˧ ɣa̰ːj˩˧

Danh từ

sửa

em gái

  1. Người phụ nữem của mình hay của một người khác.
    Cô ấy là em gái bạn tôi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa