Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

nhà gái

  1. Những người thuộc phía cô dâu trong đám cưới, đám hỏi.

Trái nghĩaSửa đổi