Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈi.kwəl]

Tính từSửa đổi

equal /ˈi.kwəl/

 1. Ngang, bằng.
 2. Ngang sức (cuộc đấu... ).
 3. Đủ sức, đủ khả năng; đáp ứng được.
  to be equal to one's responsibility — có đủ khả năng làm tròn nhiệm vụ của mình
  to be equal to the occasion — có đủ khả năng đối phó với tình hình
  to be equal to someone's expectation — đáp ứng được sự mong đợi của ai
 4. Bình đẳng.

Danh từSửa đổi

equal /ˈi.kwəl/

 1. Người ngang hàng, người ngang tài ngang sức.
 2. (Số nhiều) Vật ngang nhau, vật bằng nhau.

Ngoại động từSửa đổi

equal ngoại động từ /ˈi.kwəl/

 1. Bằng, ngang, sánh kịp, bì kịp.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi