Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ŋ˨˩ ɲaw˧˧ɓaŋ˧˧ ɲaw˧˥ɓaŋ˨˩ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaŋ˧˧ ɲaw˧˥ɓaŋ˧˧ ɲaw˧˥˧

Tính từSửa đổi

bằng nhau

  1. Xem bằng