Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ŋ˨˩ ɲaw˧˧ɓaŋ˧˧ ɲaw˧˥ɓaŋ˨˩ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaŋ˧˧ ɲaw˧˥ɓaŋ˧˧ ɲaw˧˥˧

Tính từSửa đổi

bằng nhau

  1. Xem bằng
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)