Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓï̤ŋ˨˩ ɗa̰ŋ˧˩˧ɓïn˧˧ ɗaŋ˧˩˨ɓɨn˨˩ ɗaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˧ ɗaŋ˧˩ɓïŋ˧˧ ɗa̰ʔŋ˧˩

Từ nguyênSửa đổi

Bình: đều nhau; đẳng: thứ bậc

Tính từSửa đổi

bình đẳng

  1. Ngang hàng nhau về địa vị, về quyền lợi.
    Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng (Hồ Chí Minh)

Tham khảoSửa đổi