Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ɪn.ˈkɜː.ɪd.ʒiɳ/

Động từ

sửa

encouraging

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "encourage" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ

sửa

Tính từ

sửa

encouraging /ɪn.ˈkɜː.ɪd.ʒiɳ/

  1. Làm can đảm, làm mạnh dạn.
  2. Khuyến khích, cổ vũ, động viên.
  3. Giúp đỡ, ủng hộ.

Tham khảo

sửa