Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪn.ˈkɜː.ɪdʒ]

Ngoại động từSửa đổi

encourage ngoại động từ /ɪn.ˈkɜː.ɪdʒ/

  1. Làm can đảm, làm mạnh dạn.
  2. Khuyến khích, cổ vũ, động viên.
  3. Giúp đỡ, ủng hộ.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi