Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /dɪ.ˈspɛr/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

despair /dɪ.ˈspɛr/

 1. Sự thất vọng; nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng.
  to be in despair — tuyệt vọng
  to drive someone to fall into despair — làm ai thất vọng

Nội động từSửa đổi

despair nội động từ /dɪ.ˈspɛr/

 1. Hết hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng.
  to despair of something — hết hy vọng vào việc gì đó
  his life is despaired of — (bệnh tình) anh ấy thật hết hy vọng cứu chữa

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi