Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

despairs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của despair

Chia động từSửa đổi