Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

chute

 1. Cầu trượt, đường trượt; dốc lao, đường lao.
 2. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Thác (nước).
  to shoot the chutes — lao xuống thác
 3. Máng đổ rác.

Danh từSửa đổi

chute (viết tắt) của parachute

 1. (Quân sự) , (thông tục) .

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
chute
/ʃyt/
chutes
/ʃyt/

chute gc

 1. Sự rơi, sự rụng, sự ngã.
  Chute des feuilles — sự rụng lá
  Une chute de cheval — sự ngã ngựa
 2. Thác nước.
 3. Sự sụp đổ; sự thất bại.
  La chute d’un régime — sự sụp đổ của một chế độ
 4. Sự sụt.
  Chute de température — sự sụt nhiệt độ
  Chute d’une monnaie — sự sụt giá tiền tệ
 5. Sự sa ngã.
 6. Đoạn cuối, phần cuối, câu cuối.
  Chute d’un toit — chân mái nhà
 7. Vụn (khi cắt áo... ).
  Chutes de drap — vụn dạ
  chute du jour — lúc hoàng hôn

Từ đồng âmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi