Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨə̰ʔt˨˩tʂɨə̰k˨˨tʂɨək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨət˨˨tʂɨə̰t˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

trượt

  1. Hỏng thi.
    Trượt vấn đáp.
  2. Ph. Không trúng đích.
    Bắn trượt.

Động từ sửa

trượt

  1. Bước vào chỗ trơnbị tượt đi.

Tham khảo sửa