Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːn˧˧ lə̰ʔn˨˩jaːŋ˧˥ lə̰ŋ˨˨jaːŋ˧˧ ləŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˥ lən˨˨ɟaːn˧˥ lə̰n˨˨ɟaːn˧˥˧ lə̰n˨˨

Động từ sửa

gian lận

  1. Dối trá, lừa lọc.
    Gian lận trong kỳ thi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa