Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔj˧˥ʨɔ̰j˩˧ʨɔj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔj˩˩ʨɔ̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

chói

  1. Loá mắtsáng quá.
    Thấy em như chói mặt trời, chói chang khó chịu, nhưng lời khó trao. (ca dao)
  2. Đau như bị đâm.
    Không làm thì đói, làm thì chói xương hông. (tục ngữ)

Tham khảo sửa