Tiếng Na UySửa đổi

Thán từSửa đổi

basta

 1. Đủ rồi!
  Nå gjør du som jeg sier, og dermed basta!

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức basto bastos
Giống cái basta bastas

basta gc

 1. Xem basto.

Nội động từSửa đổi

bastar nội động từ

 1. Xem bastar.

Chia động từSửa đổi

Tiếng Thụy ĐiểnSửa đổi

Từ tương tựSửa đổi

Nội động từSửa đổi

basta nội động từ

 1. Tắm hơi.

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

Thán từSửa đổi

basta

 1. Thôi!

Từ liên hệSửa đổi

Tiếng ÝSửa đổi

Nội động từSửa đổi

basta nội động từ

 1. Xem bastare.

Thán từSửa đổi

basta!

 1. Thôi!
 2. Đủ rồi!

Thành ngữSửa đổi

 • basta cosi?: Có đủ không?