Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Nội động từSửa đổi

bastar nội động từ

  1. Đủ, đủ để.

Chia động từSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi