Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈbeɪk]

Động từSửa đổi

bake /ˈbeɪk/

  1. Bỏ lò, nướng bằng .
  2. Nung.
    to bake bricks — nung gạch
  3. Làm rám (da mặt, quả cây) (mặt trời); bị rám.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi