Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ə.ˈpɪr/
  Hoa Kỳ

Nội động từ

sửa

appear nội động từ /ə.ˈpɪr/

 1. Xuất hiện, hiện ra, ra.
 2. Trình diện; ra mắt.
  to appear before a court — ra hầu toà
  to appear on the stage — ra sân khấu (diễn viên)
 3. Được xuất bản (sách).
  the book will appear in a week — một tuần nữa cuốn sách sẽ được xuất bản
 4. Hình như, có vẻ.
  there appears to be a mistake — hình như có một sự lầm lẫn
 5. Biểu lộ, lộ ra.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa