Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ə.ˈfɛk.təd/
  Hoa Kỳ

Động từ

sửa

affected

 1. Quá khứphân từ quá khứ của affect

Chia động từ

sửa

Tính từ

sửa

affected /ə.ˈfɛk.təd/

 1. (+ to, towards) Có ý (tốt, xấu... đối với ai).
  to be well affected towards someone — có ý tốt đối với ai
 2. Xúc động.
 3. Bị mắc, bị nhiễm (bệnh... ).
  to be affected with (by) a disease — bị mắc bệnh

Tính từ

sửa

affected /ə.ˈfɛk.təd/

 1. Giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên.
  to be very affected in one's manners — điệu bô quá
  affected laugh — tiếng cười giả tạo

Tham khảo

sửa