Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

affects

  1. Động từ affect chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi