Tiếng AnhSửa đổi

 
accept

Cách phát âmSửa đổi

[ɪk.ˈsɛpt]

Ngoại động từSửa đổi

accept ngoại động từ /ɪk.ˈsɛpt/

 1. Nhận, chấp nhận, chấp thuận.
  to accept a proposal — chấp nhận một đề nghị
  to accept a present — nhận một món quà
  to accept an invitation — nhận lời mời
 2. Thừa nhận.
  to accept a truth — thừa nhận một sự thật
 3. Đảm nhận (công việc... ).
 4. (Thương nghiệp) Chịu trách nhiệm về; nhận thanh toán (hoá đơn, hối phiếu... ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi