Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪk.ˈsɛp.tiɳ]

Động từSửa đổi

accepting /ɪk.ˈsɛp.tiɳ/

  1. (Tech) Nhận tin (đầu cuối).


Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi