Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔk˨˩ ʨwiə̤n˨˩tṵk˨˨ tʂwiəŋ˧˧tuk˨˩˨ tʂwiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuk˨˨ tʂwiən˧˧tṵk˨˨ tʂwiən˧˧

Định nghĩaSửa đổi

tục truyền

 1. Theo dân gian kể lại.
  Tục truyền rằng.
  Sơn.
  Tinh đánh nhau với.
  Thủy.
  Tinh.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi