Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Vị trí Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ Việt Nam (phần màu đỏ).

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ fo˧˥ ho̤˨˩ ʨi˧˥ mïŋ˧˧tʰan˧˧ fo̰˩˧ ho˧˧ ʨḭ˩˧ mïn˧˥tʰan˨˩ fo˧˥ ho˨˩ ʨi˧˥ mɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ fo˩˩ ho˧˧ ʨi˩˩ mïŋ˧˥tʰajŋ˧˧ fo̰˩˧ ho˧˧ ʨḭ˩˧ mïŋ˧˥˧

Địa danh sửa

Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam; thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa