Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

nhỏ|phải|Thành phố Hồ Chí Minh

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ fo˧˥ ho̤˨˩ ʨi˧˥ mïŋ˧˧tʰan˧˧ fo̰˩˧ ho˧˧ ʨḭ˩˧ mïn˧˥tʰan˨˩ fo˧˥ ho˨˩ ʨi˧˥ mɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ fo˩˩ ho˧˧ ʨi˩˩ mïŋ˧˥tʰajŋ˧˧ fo̰˩˧ ho˧˧ ʨḭ˩˧ mïŋ˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Nằm ở miền Nam. Trước đây tên là Sài Gòn; được đổi tên thành Hồ Chí Minh năm 1976.

DịchSửa đổi