Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ kɔn˧˧ waː˧˧tiə̰ŋ˩˧ kɔŋ˧˥ waː˧˥tiəŋ˧˥ kɔŋ˧˧ waː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ kɔn˧˥ wa˧˥tiə̰ŋ˩˧ kɔn˧˥˧ wa˧˥˧

Từ nguyên Sửa đổi

Từ tiếng + Cornwall (“Cornwall”).

Danh từ riêng Sửa đổi

tiếng Cornwall

  1. Ngôn ngữ Xen-tơ (Celt) nói ngày xưaxứ Cornwall, Anh.
    phong trào để mang lại tiếng Cornwall.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi