Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thểSửa đổi

Thư pháp
 

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. Chia, tách, phân làm hai hay nhiều phần.
    – tiễn đưa người khác ra đi

DịchSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Khác, khác biệt.

DịchSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

bết, bẹt, biết, bít, bệt, bịt, biệt, liệt

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓet˧˥ ɓɛ̰ʔt˨˩ ɓiət˧˥ ɓit˧˥ ɓḛʔt˨˩ ɓḭʔt˨˩ ɓiə̰ʔt˨˩ liə̰ʔt˨˩ɓḛt˩˧ ɓɛ̰k˨˨ ɓiə̰k˩˧ ɓḭt˩˧ ɓḛt˨˨ ɓḭt˨˨ ɓiə̰k˨˨ liə̰k˨˨ɓəːt˧˥ ɓɛk˨˩˨ ɓiək˧˥ ɓɨt˧˥ ɓəːt˨˩˨ ɓɨt˨˩˨ ɓiək˨˩˨ liək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓet˩˩ ɓɛt˨˨ ɓiət˩˩ ɓit˩˩ ɓet˨˨ ɓit˨˨ ɓiət˨˨ liət˨˨ɓet˩˩ ɓɛ̰t˨˨ ɓiət˩˩ ɓit˩˩ ɓḛt˨˨ ɓḭt˨˨ ɓiə̰t˨˨ liə̰t˨˨ɓḛt˩˧ ɓɛ̰t˨˨ ɓiə̰t˩˧ ɓḭt˩˧ ɓḛt˨˨ ɓḭt˨˨ ɓiə̰t˨˨ liə̰t˨˨