Tiếng Hà LanSửa đổi

Biến ngôi
Vô định
lezen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik lees wij(we)/... lezen
jij(je)/u leest
lees jij (je)
hij/zij/... leest
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... las wij(we)/... lazen
Động tính từ quá khư Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gelezen lezend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
lees ik/jij/... leze
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khư
gij(ge) leest gij(ge) las

Động từSửa đổi

lezen (quá khứ las, động tính từ quá khứ gelezen)

  1. đọc: nhìn thấy và hiểu các chữ hoặc thông tin viết được khác

Từ liên hệSửa đổi

schrijven