Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

xo

  1. Có vẻ ủ , teo tóp lại.
    Ốm xo.
    Đói xo.

Động từ sửa

xo

  1. So.
    Xo vai.

Tham khảo sửa