Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈvɑɪ.tᵊl/

  Hoa Kỳ  [ˈvɑɪ.tᵊl]

Tính từSửa đổi

vital (so sánh hơn more vital, so sánh nhất most vital)

 1. Thuộc sự Sống, cần cho sự sống.
  vital function — chức năng sống
  vital power — sức sống
 2. Sống còn, quan trọng.
  vital question — vấn đề sống còn
  of vital importance — có tầm quan trọng sống còn
 3. Nguy hiểm đến tính mạng.
  vital mistake — sai lầm nguy hiểm
  vital wound — vết thương nguy hiểm đến tính mạng
 4. Đầy sức sống, đầy nghị lực, sinh động.
  vital style — văn phong sinh động

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực vital
/vi.tal/
vitaux
/vi.tɔ/
Giống cái vitale
/vi.tal/
vitales
/vi.tal/

vital /vi.tal/

 1. Sống.
  Fonctions vitales — chức năng sống
 2. Trọng yếu, cốt tử.
  Problème vital — vấn đề cốt tử

Tham khảoSửa đổi