Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səwŋ˧˥ kɔ̤n˨˩ʂə̰wŋ˩˧ kɔŋ˧˧ʂəwŋ˧˥ kɔŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəwŋ˩˩ kɔn˧˧ʂə̰wŋ˩˧ kɔn˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

sống còn

  1. Quan trọng nhất đối với mình.
    Đó là một vấn đề sống còn đối với tôi.

Tham khảo sửa