Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kot˧˥ tɨ̰˧˩˧ko̰k˩˧˧˩˨kok˧˥˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kot˩˩˧˩ko̰t˩˧ tɨ̰ʔ˧˩

Danh từ sửa

cốt tử

  1. Vấn đề trọng tâm cần giải quyết gấp.
    Việc cốt tử.