Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwi˧˧ hiə̰m˧˩˧ŋwi˧˥ hiəm˧˩˨ŋwi˧˧ hiəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwi˧˥ hiəm˧˩ŋwi˧˥˧ hiə̰ʔm˧˩

Danh từ sửa

nguy hiểm

  1. Điều gây nên tổn hại nghiêm trọng.

Tính từ sửa

nguy hiểm

  1. Có thể gây tai hại lớn cho con người hoặc cho cái gì đó
    Kẻ thù nguy hiểm.
    Vết thương nguy hiểm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa