Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít werk
Số nhiều werken
Dạng giảm nhẹ
Số ít werkje
Số nhiều werkjes

Danh từ sửa

werk gt (số nhiều werken, giảm nhẹ werkje gt)

 1. công việc, nhiệm vụ, điều để làm
  Ons werk zit erop.
  Điều chúng tôi phải làm là xong rồi.
 2. nghề nghiệp
  Zijn werk is buschauffeur.
  Nghề của anh ấy là tài xế xe buýt.
 3. nơi làm việc
  Ze gaat naar haar werk.
  Cô ấy đi làm.
 4. tác phẩm

Đồng nghĩa sửa

 1. klus, arbeid
 2. baan, vak, job, beroep
 3. werkplek, werkvloer
 4. kunstwerk

Từ dẫn xuất sửa

werkzaamheden, werkbaar, werkloos, werken


Động từ sửa

werk

 1. Lối trình bày thì hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của werken hoặc với jij/je đảo pha
 2. Lối mệnh lệnh của werken