Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɪ.ˈvɛnt/

  Hoa Kỳ  [ɪ.ˈvɛnt]

Danh từSửa đổi

event /ɪ.ˈvɛnt/

  1. Sự việc, sự kiện.
  2. Sự kiện quan trọng.
  3. (Thể dục, thể thao) Cuộc đấu, cuộc thi.
  4. Trường hợp, khả năng có thể xảy ra.
    in the event of success — trong trường hợp thành công
    at all events; in any event — trong bất kỳ trường hợp nào
  5. Kết quả, hậu quả.

Tham khảoSửa đổi