Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈjuː.nə.ˌfɔrm/
  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

uniform /ˈjuː.nə.ˌfɔrm/

 1. Đồng dạng, cùng một kiểu, giống nhau.
  of uniform length — cùng một chiều dài như nhau
 2. Không thay đổi, không biến hoá, đều.
  to keep at a uniform temperature — giữ ở một nhiệt độ không đổi
  uniform movement — chuyển động đều

Danh từSửa đổi

uniform /ˈjuː.nə.ˌfɔrm/

 1. Đồng phục; (quân) quân phục.

Ngoại động từSửa đổi

uniform ngoại động từ /ˈjuː.nə.ˌfɔrm/

 1. (Quân sự) Mặc quân phục.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi