Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+9023, 連
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9023

[U+9022]
CJK Unified Ideographs
[U+9024]
 
U+F99A, 連
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99A

[U+F999]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F99B]

Tra cứu Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. Chỗ nối, điểm nối, đường nối.

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

len, trên, liền, liến, liên

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛn˧˧ ʨen˧˧ liə̤n˨˩ liən˧˥ liən˧˧lɛŋ˧˥ tʂen˧˥ liəŋ˧˧ liə̰ŋ˩˧ liəŋ˧˥lɛŋ˧˧ tʂəːŋ˧˧ liəŋ˨˩ liəŋ˧˥ liəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛn˧˥ tʂen˧˥ liən˧˧ liən˩˩ liən˧˥lɛn˧˥˧ tʂen˧˥˧ liən˧˧ liə̰n˩˧ liən˧˥˧