Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+9023, 連
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9023

[U+9022]
CJK Unified Ideographs
[U+9024]
 
U+F99A, 連
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99A

[U+F999]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F99B]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Chỗ nối, điểm nối, đường nối.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

len, trên, liền, liến, liên

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛn˧˧ ʨen˧˧ liə̤n˨˩ liən˧˥ liən˧˧lɛŋ˧˥ tʂen˧˥ liəŋ˧˧ liə̰ŋ˩˧ liəŋ˧˥lɛŋ˧˧ tʂəːŋ˧˧ liəŋ˨˩ liəŋ˧˥ liəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛn˧˥ tʂen˧˥ liən˧˧ liən˩˩ liən˧˥lɛn˧˥˧ tʂen˧˥˧ liən˧˧ liə̰n˩˧ liən˧˥˧