Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˥liə̰ŋ˩˧liəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˩˩liə̰n˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

liến

  1. cách nói trơn tru, hoạt bát và quá nhanh.
    Thằng bé liến lắm.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi