Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˥liə̰ŋ˩˧liəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˩˩liə̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

liến

  1. cách nói trơn tru, hoạt bát và quá nhanh.
    Thằng bé liến lắm.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa