Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤wŋ˨˩tʰawŋ˧˧tʰawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰawŋ˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

thòng

  1. Dòng một cái dây, thả bằng dây.
    Thòng cái thừng để kéo bàn lên gác.
    Thòng gầu xuống giếng.

Tham khảo

sửa