Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤wŋ˨˩tʰawŋ˧˧tʰawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰawŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thòng

  1. Dòng một cái dây, thả bằng dây.
    Thòng cái thừng để kéo bàn lên gác.
    Thòng gầu xuống giếng.

Tham khảo sửa