Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈstrɛŋkθ/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

strength /ˈstrɛŋkθ/

 1. Sức mạnh, sức lực, sức khoẻ.
 2. Độ đậm, nồng độ; cường độ.
  the strength of tea — độ đậm của nước trà
  the strength of wine — nồng độ của rượu
 3. Số lượng đầy đủ (của một tập thể... ).
  they were there in great (full) strength — họ có mặt đông đủ cả
 4. (Quân sự) Số quân hiện có.
 5. (Kỹ thuật) Sức bền; độ bền.
  strength of materials — sức bền vật liệu

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi