Tiếng AnhSửa đổi

 
silhouette

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

silhouette /ˌsɪ.lə.ˈwɛt/

 1. Bóng, hình bóng.

Ngoại động từSửa đổi

silhouette ngoại động từ /ˌsɪ.lə.ˈwɛt/

 1. In bóng, rọi bóng; vẽ hình bóng trông nghiêng, rọi bóng trông nghiêng.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
silhouette
/si.lwɛt/
silhouettes
/si.lwɛt/

silhouette gc /si.lwɛt/

 1. Hình bóng.
  Des silhouettes sur le mur — những hình bóng trên tường
  Silhouette d’une femme — hình bóng của một phụ nữ
 2. Đường nét (thân thể).
  Avoir une silhouette élégante — có đường nét thanh nhã
  silhouette de tir — bia hình người (để tập bắn)
  Silhouette de tir mobile — bia hình người di động

Tham khảoSửa đổi