Tiếng AnhSửa đổi


Cách phát âmSửa đổi

[ˈɜː.li]

Tính từSửa đổi

early /ˈɜː.li/

 1. Sớm, ban đầu, đầu mùa.
  an early riser — người hay dậy sớm
  early prunes — mận sớm, mận đầu mùa
 2. Gần đây.
  at an early date — vào một ngày gần đây

Phó từSửa đổi

early /ˈɜː.li/

 1. Sớm, ở lúc ban đầu, ở đầu mùa.
  to rise early — dậy sớm
  early in the morning — vào lúc sáng sớm

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi