Tiếng PhápSửa đổi

Phó từSửa đổi

tôt

 1. Sớm.
  Se lever tôt — dậy sớm
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Nhanh.
  au plus tôt — sớm nhất, nhanh nhất
  avoir tôt fait de — đã sớm làm xong (việc gì)
  le plus tôt possible — càng sớm càng hay
  tôt ou tard — xem tard

Từ đồng âmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi