Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈrɔɪ.əl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

royal /ˈrɔɪ.əl/

 1. (Thuộc) Vua.
  the royal family — hoàng gia
  prince royal — hoàng thái tử
 2. (Royal) (thuộc) hoàng gia (Anh); vương lập.
  Royal Military Academy — học viện quân sự hoàng gia
  Royal Air Eorce — không quân hoàng gia
  Royal Navy — hải quân hoàng gia
  Royal Courts of Justice — Sở tài phán vương lập (Anh) (gồm Phán tố việnCao pháp viện)
 1. Như vua chúa; trọng thể, sang trọng, huy hoàng, lộng lẫy.
  to give someone a royal welcome — đón tiếp ai một cách trọng thể

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

royal /ˈrɔɪ.əl/

 1. (Thông tục) Người trong hoàng tộc; hoàng thân.
 2. (Như) Royal_stag.
 3. (Hàng hải) (như) royal_sail.
 4. (The royals) (từ cổ, nghĩa cổ) trung đoàn bộ binh thứ nhất (của nhà vua).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

 
royal

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ʁwa.jal/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực royal
/ʁwa.jal/
royaux
/ʁwa.jɔ/
Giống cái royale
/ʁwa.jal/
royales
/ʁwa.jal/

royal /ʁwa.jal/

 1. (Thuộc) Nhà vua, của vua.
  Palais royal — cung điện nhà vua
  Ordonnance royale — dụ của vua
 2. Huy hoàng, đế vương.
  Luxe royal — sự xa hoa đế vương
 3. Hoàn toàn, triệt để.
  Une indifférence royale — sự thờ ơ triệt để

Tham khảo sửa