Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ʔwŋ˨˩ ləʔəj˧˥lə̰wŋ˨˨ ləj˧˩˨ləwŋ˨˩˨ ləj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləwŋ˨˨ lə̰j˩˧lə̰wŋ˨˨ ləj˧˩lə̰wŋ˨˨ lə̰j˨˨

Tính từSửa đổi

lộng lẫy

  1. Đẹp rực rỡ.
    Nhà cửa lộng lẫy.
  2. Nhức ócgió hay tiếng động quá mạnh.

Đồng nghĩaSửa đổi

nhức óc vì gió

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi