Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

nhà vua

  1. Từ dùng xưng gọi (vua) một cách trang trọng.