Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ʔwŋ˨˩ tʰḛ˧˩˧tʂa̰wŋ˨˨ tʰe˧˩˨tʂawŋ˨˩˨ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂawŋ˨˨ tʰe˧˩tʂa̰wŋ˨˨ tʰe˧˩tʂa̰wŋ˨˨ tʰḛʔ˧˩

Tính từ sửa

trọng thể

  1. Có tất cả nhữngcần thiết để nêu bật tầm quan trọngtình cảm thắm thiết.
    Cuộc đón tiếp trọng thể.
    Chính phủ mở tiệc chiêu đãi trọng thể phái đoàn chính phủ nước bạn.

Tham khảo sửa