Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈpɔɪn.təd/
  Hoa Kỳ

Động từ sửa

pointed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của point

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

pointed /ˈpɔɪn.təd/

  1. Nhọn, có đầu nhọn.
  2. (Nghĩa bóng) Châm chọc, chua cay (lời nhận xét).
  3. Được nhấn mạnh; được làm nổi bật; được làm rõ ràng, được làm hiển nhiên.

Tham khảo sửa