Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

points

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của point

Chia động từSửa đổi