Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

piles

  1. Động từ pile chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

piles

  1. <y> bệnh trự.

Tham khảoSửa đổi