Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈpɑɪ.əld]

Động từSửa đổi

piled /ˈpɑɪ.əld/

  1. Xem pile.


Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi